top of page

Film

NAVANIR
homes for the aged

Navanir speelt zich af in Calcutta India, waar ik samen met Frans van As deze documentaire heb gemaakt.

India kende tot voor kort de traditie van de "joined family", waarbij 3 generaties samenwoonden in een huis.

Ouders waren op deze manier verzekerd van een verzorgde oude dag. De oudste zoon nam deze verantwoordelijkheid op zich.

Maar een snel veranderende samenleving zorgde ook in India ervoor dat dit systeem niet langer stand hield en verschenen er in Calcutta de eerste old-age homes, gerund door vrijwilligers. Deze montage (off line versie) toont het samenleven van deze bejaarden met al hun problemen en al hun gezelligheid in o.a. het huis Navanir, onder de bezielende leiding van mrs. Alokha Mitra.

doc. lengte 45 min.

bottom of page